ALGEMENE VOORWAARDEN

Begrippen

YS: Yoga Siesta – Iyengar yoga studio. Ingeschreven in het handelsregister onder nummer 54584078.
Website: www.yogasiesta.nl
Deelnemer/student: persoon, degene die een yogales, workshop, of online yogales volgt.
Workshop/ les: eenmalige workshop, meerdere workshops, les(sen), of lesreeks. Hierna allemaal onder één noemer, workshop.

Algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de lessen en workshops fysiek als ook online. Door deelname aan een of meerdere van deze activiteiten verklaart de deelnemer zich akkoord met de algemene voorwaarden.

YS kan te allen tijde deze algemene voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de algemene voorwaarden, gepubliceerd op de website, is altijd de geldende versie.

Betaling
Alle (privé)lessen en workshops worden betaald voorgaand aan het volgen van de lesreeks of workshop(s). De yoga leskaarten zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

YS heeft het recht om de prijzen aan te passen.

Aanmelding en annulering
Aanmelding kan online via het aanmeldingsformulier.
Pas na betaling wordt je inschrijving definitief.

Inschrijving voor een workshop kan 7 dagen voor aanvang kosteloos worden geannuleerd. Wanneer de deelnemer zijn of haar inschrijving binnen 7 dagen voor een geplande workshop annuleert, is de helft van het bedrag van de workshop verschuldigd. Annulering van deelname kan alleen schriftelijk. Dit kan per email aan info@yogasiesta.nl

YS heeft het recht om een geplande workshop of les te annuleren, ten gevolge van ziekte van een docent, overmacht, of onvoldoende deelnemers. In dit geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld gerestitueerd worden aan de deelnemer.

Lesrooster
Het huidige en geldende lesrooster is altijd terug te vinden op de website. YS behoudt zich het recht voor om het lesrooster te allen tijde te wijzigen. Wanneer mogelijk worden alle veranderingen aan het rooster tijdig aangekondigd, op de website, via de nieuwsbrief of mail.

YS heeft het recht om een andere docent in te zetten, in geval van zieke of overmacht.

Aansprakelijkheid
Het bijwonen van yogalessen, workshops, en deelname aan de online lessen is volledig op eigen risico van de student. YS is niet aansprakelijk voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de (online) lessen en workshops, noch voor verlies of schade aan persoonlijke eigendommen.

YS zorgt voor lessen en workshops van hoge kwaliteit. Toch loopt een student altijd het risico van het oplopen van een blessure tijdens een yogales of workshop verzorgd door YS. Door deel te nemen aan de lessen bij YS, neemt de student zelf de verantwoordelijkheid voor dit risico en zal YS daarvoor niet aansprakelijk stellen.

Om de kans op ongelukken of blessures te verminderen geeft YS de volgende richtlijnen:
– Wanneer je een blessure hebt, problemen met je gezondheid, of zwanger bent, raadpleeg dan eerst een arts voor deelname aan de lessen.
– Meld mogelijke blessures, gezondheidsproblemen of zwangerschap altijd aan de desbetreffende docent voor aanvang van de les of workshop.
– Volg de instructies van de docent(en) zo goed mogelijk op, en pas de houdingen zo nodig aan.
– Luister naar signalen van je eigen lichaam, en ga niet over je grenzen heen. Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt, of pijn ervaart, zodat de docent je kan helpen met de oefening.

Persoonsgegevens
YS verzamelt persoonsgegevens van de deelnemers overeenkomstig met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). YS gebruikt deze informatie voor het uitvoeren van betalingsopdrachten, voor de administratie, en voor communicatie met de deelnemers; via persoonlijke mail, whatsapp of nieuwsbrief.

YS geeft de persoonsgegevens van de deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.
Zie ook de Privacy Verklaring

 Huisregels
Studenten dienen zich te houden aan de volgende huisregels:
– Een goede persoonlijke hygiëne is een must.
– Draag schone kleding, waarin je makkelijk kunt bewegen.
– Eet niet teveel voor aanvang van een yogales, beoefen geen yoga op een volle maag.
– Draag geen schoenen in de yogaruimte.
– De matten behoren na gebruik schoon te worden gemaakt.
– Obsceen gedrag, beledigende opmerkingen, of (seksuele) intimidatie worden niet getolereerd.